Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Košice I

GINKO NA MASARYKOVEJ ULICI Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990  a 1996. Ginko dvojlaločné s výškou 17m, obvodom kmeňa 345cm, priemerom koruny 19m a nezisteným vekom. Je chránené z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných a náučných dôvodov. Nachádza sa v Košiciach v lokalite Stredné Mesto v areáli základnej školy na ulici Masarykova 3.   TOPOĽ BELY V MESTSKOM PARKU Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1996. T …

Jaskyne v okrese Košice I

BANKOV I Jaskyňa s dĺžkou 44m vytvorená v magnezitoch, zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Volovské vrchy, v Kojšovskej holi v katastri mestskej časti Staré Mesto, lokalita Stredné Mesto.   BANKOV II (JAZERNÁ JASKYŇA) Jaskyňa s dĺžkou 14m vytvorená v magnezitoch, zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Volovské vrchy, v Kojšovskej holi v katastri mestskej časti Staré Mesto, lokalita Stredné Mesto.   JASYŇA V DZUROVEJ (DANIS …

Maloplošné chránené územia v okrese Košice I

PR VYSOKÝ VRCH Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 36,50ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 365.000m2. Vrcholové pralesné spoločenstvá pôdoochraná …

Územia európskeho významu v okrese Košice I

STREDNÉ POHORNÁDIE /SKUEV0328/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 7.275,58ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), …

TOPlist