Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice II

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji a má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  80,5 km2

Počet obyvateľov:  82 296  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 021,52 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 8 mestských častí.

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Košice I, na severovýchode s okresom Košice IV a na východe, juhu a západe s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina celkom Košická kotlina (podcelky Košická rovina a Medzevská pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta 364,4m v lokalite Girbeš, celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Najnižší bod: Kóta 203,9m na juhozápadnej hranici okresu, celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Územie okresu tvorí 8 mestských častí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Košice II

ŠACIANSKE TISY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Je to 29 exemplárov tisu obyčajného s výškou 11m, obvodom kmeňa 56-198cm, priemerom koruny 4m a nezisteným vekom. Sú chránené z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádzajú sa v Košiciach v mestskej časti Šaca. …

Cintoríny v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o dopravných stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice II

ZÁPAD. Chrám svätého Petra a Pavla. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v lokalite Terasa na ulici Toryská. …

Historické budovy v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o historických budovách v okrese. …

Hradiská v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist