Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice II

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji a má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  80,5 km2

Počet obyvateľov:  82 296  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 021,52 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 8 mestských častí.

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Košice I, na severovýchode s okresom Košice IV a na východe, juhu a západe s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina celkom Košická kotlina (podcelky Košická rovina a Medzevská pahorkatina).

Najvyšší bod: Kóta 364,4m v lokalite Girbeš, celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Najnižší bod: Kóta 203,9m na juhozápadnej hranici okresu, celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Územie okresu tvorí 8 mestských častí.

» Zaujímavosti

Ľudová architektúra v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o ľudovej architektúre v okrese. …

Luník IX

Maloplošné chránené územia v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o maloplošných chránených územiach v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Košice II

  SÚKROMNÉ ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM Sídlo múzea je na ulici Cottbuská 36. Zriaďovateľom múzea je Juraj Barla, nezisková organizácia AMBRÓZIA. Múzeum je zamerané na dokumentáciu výrobných techník a technológií, spôsob obživy, stravovanie, bývanie, odevnú kultúru a ľudovú výtvarnú kultúru obyvateľov východného Slovenska. Múzeum sa tvorilo 8 rokov. Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, sekciou kultúrneho dedičstva v Bratislave, bol …

Myslava

Pamätné tabule v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o pamätných tabuliach v okrese. …

TOPlist