Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Košice II

ŠACIANSKE TISY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Je to 29 exemplárov tisu obyčajného s výškou 11m, obvodom kmeňa 56-198cm, priemerom koruny 4m a nezisteným vekom. Sú chránené z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádzajú sa v Košiciach v mestskej časti Šaca. …

Jaskyne v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o maloplošných chránených územiach v okrese. …

Územia európskeho významu v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu v okrese. …

TOPlist