Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice III

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  16,8 km2

Počet obyvateľov:  28 810  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 713,14 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 2 mestské časti.

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Košice I, na juhozápade s okresom Košice II, na juhu s okresom Košice IV a na východe s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina, na severe sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie).

Najvyšší bod:  Košická hora (360,2m), celok Čierna hora, podcelok Hornádske predhorie.

Najnižší bod:  Kóta 200,0m pri juhovýchodnej hranici okresu, celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvoria 2 mestské časti.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice III

DARGOVSKÝCH HRDINOV. Chrám Božej Múdrosti. Moderný grécko-katolícky farský Chrám Božej Múdrosti bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na ulici Exnárova.     …

Historické budovy v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o historických budovách v okrese. …

Hradiská v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist