Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice III

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  16,8 km2

Počet obyvateľov:  28 810  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 713,14 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 2 mestské časti.

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Košice I, na juhozápade s okresom Košice II, na juhu s okresom Košice IV a na východe s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina, na severe sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie).

Najvyšší bod:  Košická hora (360,2m), celok Čierna hora, podcelok Hornádske predhorie.

Najnižší bod:  Kóta 200,0m pri juhovýchodnej hranici okresu, celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvoria 2 mestské časti.

» Zaujímavosti

Sochy a busty v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese. …

Šport v okrese Košice III

KEIIIŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Košice III

KEIIIS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Ubytovanie v okrese Košice III

KEIIIU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Územia európskeho významu v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o územiach európskeho významu v okrese. …

TOPlist