Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice III

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  16,8 km2

Počet obyvateľov:  28 810  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  1 713,14 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvoria 2 mestské časti.

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Košice I, na juhozápade s okresom Košice II, na juhu s okresom Košice IV a na východe s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina, na severe sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie).

Najvyšší bod:  Košická hora (360,2m), celok Čierna hora, podcelok Hornádske predhorie.

Najnižší bod:  Kóta 200,0m pri juhovýchodnej hranici okresu, celok Košická kotlina, podcelok Medzevská pahorkatina.

Územie okresu tvoria 2 mestské časti.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Zvonice v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist