Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice IV

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  60,9 km2

Počet obyvateľov:  60 109  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  986,68 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 mestských častí.

Hranice územia:  Na západe hraničí s okresom Košice II, na severozápade s okresom Košice I, na severovýchode s okresom Košice III a na východe a juhu s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina celkom Košická kotlina (podcelok Košická rovina).

Najvyšší bod:  Heringeš (330,4m), celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu (176,5m), celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Barca

Chránené stromy v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Košice IV

JUH. Vojenský cintorín. Národná kultúrna pamiatka Vojenský cintorín a pomník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Autorom je L. Komlóši. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vojenský cintorín. Cintorín 3.000 vojakov sovietskej armády z roku 1945. Upravovaný bol v rokoch 1983 a 2005. Má obdĺžnikový pôdorys. Pomník padlým vojakom sovietskej armády. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Košice …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice IV

JUH. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remíza. Železničná remíza, rotunda, bola postavená pred rokom 1912. Upravovaná bola v 2.polovici 40.rokov 20.storočia. Nachádza sa na ulici Pri bitúnku v južnej časti železničnej stanice. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a polkruhovým pôdorysom. Budova č.2654. Modernistická st …

Drobná architektúra v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice IV

NAD JAZEROM. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Moderný grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Levočská. …

Historické budovy v okrese Košice IV

JUH. Administratívna budova. Obvodné oddelenie PZ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticisticko-novorenesančná budova postavená na prelome 19. a 20.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Pavlačová nárožná budova sa nachádza v lokalite Skladná na ulici Štúrova 10 pri ulici Fejova.   JUH. Materská škola, kisdedovó. Národná kultúrna pamiatka Mat …

Hradiská v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist