Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Košice IV

JUH. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remíza. Železničná remíza, rotunda, bola postavená pred rokom 1912. Upravovaná bola v 2.polovici 40.rokov 20.storočia. Nachádza sa na ulici Pri bitúnku v južnej časti železničnej stanice. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a polkruhovým pôdorysom. Budova č.2654. Modernistická st …

Drobná architektúra v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Košice IV

JUH. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Stavby v štýle rondokubizmu postavené v rokoch 1925-1928. Autorom stavieb je Ľudovít Oelschläger. Nachádza sa v lokalite Skladná na ulici Požiarnická 4. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Dom veliteľa. Služobný byt (hasičská poisťovňa). Upravovaný bol koncom 20.storočia. Radová trojpodlažná stavba s podpivničením, jedno a dvojtraktovou dispozíciou a nepravidelným pô …

Výrobné stavby v okrese Košice IV

JUH. Strojáreň a železiareň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Skladná na ulici Štúrova 44-46. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Objekt č.1. Vrátnica továrne. Historizujúca budova vrátnice postavená pred rokom 1869. Upravovaná bola pred rokom 1956. Prízemná stavba s podpivničením, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Radová stavba sa nachádza na severnej hranici areálu. …

TOPlist