Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamätné tabule v okrese Košice IV

KRÁSNA. Pamätná tabuľa Lacka. V areáli Kostola svätého Cyrila a Metoda je osadená pamätná tabuľa Lacka, rodáka z Krásnej, dlhoročného profesora na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Kostol sa nachádza na ulici Žiacka pri ulici Lackova. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Košice IV

JUH. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pomník padlým v 1.svetovej vojne z roku 1983. Autormi sú Juraj Bartusz a Viktor Malinovský. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova v zadnej časti cintorína.   JUH. Pomník padlým talianskym vojakom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pomník padlým talianskym vojakom z 2.polovice 20.storočia. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto n …

Pamiatkové územia v okrese Košice IV

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice IV

BARCA. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový farský rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z 13.storočia, postavený po roku 1297. Upravovaný bol v 1.tretine 14.storočia, v 15.storočí a koncom 19.storočia. V rokoch 1933-1944 bol na tom istom mieste postavený nový kostol. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Pôvodná stavba bol jedn …

Ruiny a základy v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese. …

TOPlist