Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice IV

NAD JAZEROM. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Moderný grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Levočská. …

Kalvárie v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Košice IV

JUH. Kaplnka Panny Márie, Pomocnice kresťanov. Secesná rímsko-katolícka Kaplnka Panny Márie, Pomocnice kresťanov bola vybudovaná v rokoch 1916-1924. Nachádza sa v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na ulici Rastislavova, v pavilóne X na 1.poschodí. …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Košice IV

BARCA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1794-1795. Pôvodne evanjelický kostol bol postavený ako tolerančný v jozefínskom slohu bez veže. V roku 1899 bola dostavaná veža v novorománskom slohu. Upravovaný bol v rokoch 1990-1991. Jednovežová stavba sieňového typu. Rovno uzavretý priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Nachádza sa na ulici A …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice IV

BARCA. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový farský rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z 13.storočia, postavený po roku 1297. Upravovaný bol v 1.tretine 14.storočia, v 15.storočí a koncom 19.storočia. V rokoch 1933-1944 bol na tom istom mieste postavený nový kostol. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Pôvodná stavba bol jedn …

Synagógy v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

TOPlist