Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice IV

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  60,9 km2

Počet obyvateľov:  60 109  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  986,68 ob./km2

Okresné mesto:  Okres tvorí 6 mestských častí.

Hranice územia:  Na západe hraničí s okresom Košice II, na severozápade s okresom Košice I, na severovýchode s okresom Košice III a na východe a juhu s okresom Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Lučensko-košická zníženina celkom Košická kotlina (podcelok Košická rovina).

Najvyšší bod:  Heringeš (330,4m), celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu (176,5m), celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Územie okresu tvorí 6 mestských častí.

» Zaujímavosti

Ľudová architektúra v okrese Košice IV

ŠEBASTOVCE Hlinené podmurované trojpriestorové domy s maštaľou pod spoločnou valbovou strechou a pavlačou na dvorovej strane. …

Maloplošné chránené územia v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o maloplošných chránených územiach v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Košice IV

  SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM. Múzeum letectva v Košiciach. Sídlo múzea je od 24.augusta 2002 v areáli Letiska Košice, ktoré sa nachádza asi 6km južne od centra mesta. O situovaní Múzea letectva do Košíc rozhodlo viacero faktorov. V Košiciach bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Okrem toho Košice sú s históriou letectva späté cez …

Pamätné tabule v okrese Košice IV

KRÁSNA. Pamätná tabuľa Lacka. V areáli Kostola svätého Cyrila a Metoda je osadená pamätná tabuľa Lacka, rodáka z Krásnej, dlhoročného profesora na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Kostol sa nachádza na ulici Žiacka pri ulici Lackova. …

TOPlist