Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice-okolie

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 534,6 km2

Počet obyvateľov:  128 955  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  83,51 ob./km2

Okresné mesto:  Okres nemá typické okresné mesto. Okresné inštitúcie sídlia v Košiciach a čiastočne v Moldave nad Bodvou.

Hranice územia:  Na severe hraničí s Prešovským krajom a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na východe hraničí s okresom Trebišov, na severozápade s okresom Gelnica, na juhozápade s okresom Rožňava. Okres obklopuje územie, na ktorom sa nachádzajú okresy, ktorých mestské časti tvoria mesto Košice (okresy Košice I – IV).

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina, na východe Matransko-slanská oblasť, na západe a severozápade oblasť Slovenské rudohorie a na juhovýchode oblasť Východoslovenská nížina. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Abovská pahorkatina) a Košická kotlina (podcelky Košická rovina, Medzevská pahorkatina a Toryská pahorkatina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelky Bogota, Makovica, Milič, Mošník a Šimonka). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Hornádske predhorie, Pokryvy a Sopotnické vrchy), Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Horný vrch, Jasovská planina, Turnianska kotlina a Zádielska planina) a Volovské vrchy (podcelky Holička, Kojšovská hoľa a Pipitka). Z oblasti Východoslovenská nížina je to celok Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Zlatoidská hora (1.231,7m), juhozápadne od Kojšovskej hole (1.245,7m), Volovské vrchy, podcelok Kojšovská hoľa

Najnižší bod:  hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Milhosť (159,5m), Košická kotlina, podcelok Košická rovina

Na území okresu ležia 2 mestá a 112 obcí.

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Košice-okolie

VEĽKÁ IDA. Židovský cintorín. Židovský cintorín s náhrobníkmi z 18. a 19.storočia. …

Debraď

Dopravné a športové stavby v okrese Košice-okolie

MOLDAVA NAD BODVOU. Drevená brána. Kópia drevenej brány bola odhalená v roku 1996. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala 5.000-zväzková knižnica. Tragédia sa neobišla ani bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto brána, na ktorú po požia …

Drienovec

Drobná architektúra v okrese Košice-okolie

JASOV. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Nachádza sa na vstupnom nádvorí kláštora premonštrátov.   JASOV. Skleník. Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Barokový skleník postavený v rokoch 1750-1766 sa nachádza vo francúzskej záhrade kláštora premonštrátov. Má obdĺžnikový pôdorys. …

Družstevná pri Hornáde

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Malá Vieska Tepličany …

Ďurkov

TOPlist