Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice-okolie

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 534,6 km2

Počet obyvateľov:  128 955  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  83,51 ob./km2

Okresné mesto:  Okres nemá typické okresné mesto. Okresné inštitúcie sídlia v Košiciach a čiastočne v Moldave nad Bodvou.

Hranice územia:  Na severe hraničí s Prešovským krajom a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na východe hraničí s okresom Trebišov, na severozápade s okresom Gelnica, na juhozápade s okresom Rožňava. Okres obklopuje územie, na ktorom sa nachádzajú okresy, ktorých mestské časti tvoria mesto Košice (okresy Košice I – IV).

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina, na východe Matransko-slanská oblasť, na západe a severozápade oblasť Slovenské rudohorie a na juhovýchode oblasť Východoslovenská nížina. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Abovská pahorkatina) a Košická kotlina (podcelky Košická rovina, Medzevská pahorkatina a Toryská pahorkatina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelky Bogota, Makovica, Milič, Mošník a Šimonka). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Hornádske predhorie, Pokryvy a Sopotnické vrchy), Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Horný vrch, Jasovská planina, Turnianska kotlina a Zádielska planina) a Volovské vrchy (podcelky Holička, Kojšovská hoľa a Pipitka). Z oblasti Východoslovenská nížina je to celok Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Zlatoidská hora (1 231,7m), juhozápadne od Kojšovskej hole (1 245,7m), celok Volovské vrchy, podcelok Kojšovská hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Milhosť (159,5m), celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 112 obcí.

» Zaujímavosti

Dvorníky-Včeláre

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dvorníky Včeláre …

Evanjelické kostoly v okrese Košice-okolie

BAČKOVÍK Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1837.   BOLIAROV Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.   BUDIMÍR 1 Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený ako krypta v 2.polovici 18.storočia. V roku 1879 bol doplnený o vežu.   BUDIMÍR 2 Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   BUKOVEC Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v …

Geča

Grécko-katolícke kostoly v okrese Košice-okolie

BELŽA. Chrám nanebovstúpenia Pána. Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1808.   CESTICE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky bol postavený v roku 1877.   ČIŽATICE. Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky. Moderný grécko-katolícky Chrám nanebovzatia Presvätej Bohorodičky bol postavený …

Gyňov

Hačava

Háj

Haniska

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Grajciar Haniska …

Herľany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Herľany Žirovce …

TOPlist