Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košice-okolie

Poloha:  Leží v centrálnej časti Košického kraja. Je najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 534,6 km2

Počet obyvateľov:  128 955  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  83,51 ob./km2

Okresné mesto:  Okres nemá typické okresné mesto. Okresné inštitúcie sídlia v Košiciach a čiastočne v Moldave nad Bodvou.

Hranice územia:  Na severe hraničí s Prešovským krajom a južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na východe hraničí s okresom Trebišov, na severozápade s okresom Gelnica, na juhozápade s okresom Rožňava. Okres obklopuje územie, na ktorom sa nachádzajú okresy, ktorých mestské časti tvoria mesto Košice (okresy Košice I – IV).

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje na juhu oblasť Lučensko-košická zníženina, na východe Matransko-slanská oblasť, na západe a severozápade oblasť Slovenské rudohorie a na juhovýchode oblasť Východoslovenská nížina. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Abovská pahorkatina) a Košická kotlina (podcelky Košická rovina, Medzevská pahorkatina a Toryská pahorkatina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelky Bogota, Makovica, Milič, Mošník a Šimonka). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Hornádske predhorie, Pokryvy a Sopotnické vrchy), Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Horný vrch, Jasovská planina, Turnianska kotlina a Zádielska planina) a Volovské vrchy (podcelky Holička, Kojšovská hoľa a Pipitka). Z oblasti Východoslovenská nížina je to celok Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Zlatoidská hora (1 231,7m), juhozápadne od Kojšovskej hole (1 245,7m), celok Volovské vrchy, podcelok Kojšovská hoľa.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Milhosť (159,5m), celok Košická kotlina, podcelok Košická rovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 112 obcí.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Košice-okolie

HANISKA Baroková budova fary postavená v 17.storočí.   JASOV. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistická budova pamätnej katolíckej fary z 2.polovice 18.storočia. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Nachádza sa v strede obce Jasov 257.   JASOV. Kláštor premonštrátov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor prem …

Hodkovce

Hosťovce

Hradiská v okrese Košice-okolie

OBIŠOVCE. Hradisko Stráža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Hradisko z veľkomoravského obdobia z 10.storočia a zo stredoveku. Nachádza sa v polohe Stráža na vrchu Hradisko.   OBIŠOVCE. Obišovský hrad. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Zrúcaniny gotického stredovekého hradu (hrádku) postaveného v 13.storočí (1289-1297) na východ od staršieho opevneného sídliska na ľavom brehu rieky Svinka na vrch …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Košice-okolie

BUKOVEC Zvyšky neveľkého a čiastočne odstráneného hradu sa nachádzajú na vrchu Zámčisko západne od obce Bukovec. Hrad sa spomína už v roku 1330 v spojitosti s panstvom Štefana Čurku a zdá sa, že je to aj zmienka jediná. Podľa dispozície by však mohlo ísť aj o starší objekt. Bukovec predstavuje typický malý kamenný hrad zo začiatku vrcholného stredoveku. Čurkovci z Malej Idy vlastnili hrad do začiatku 15.storočia, keď ho prevzal kráľ …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Košice-okolie

BIDOVCE. Náhrobníky. Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové náhrobníky gomfa miestnej výroby z prelomu 19. a 20.storočia.   BOHDANOVCE. Náhrobníky. Drevené stĺpové náhrobníky miestnej výroby z 19.storočia.   BUNETICE. Hrob talianskych vojakov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Spoločný hrob s modernistickým pomníkom siedmich talianskych vojakov z roku 1966. Autorom je J. Machaj. Nachádza sa v lese …

Hýľov

Janík

Jaskyne v okrese Košice-okolie

ABRI OPROTI SIVCU Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Čierna hora, v Pokryvách v nadmorskej výške 440m v katastri obce Košická Belá, lokalita Ružín.   ABRI POD HRANOU Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Slovenský kras, v Jasovskej planine v nadmorskej výške 603m v katastri obce Hačava.   ANJELSKÁ PRIEPASŤ Korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 31m. Nachádza sa v pohorí Slovenský kras, …

TOPlist