Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Michalovce

Poloha:  Leží vo východnej časti Košického kraja. Má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 019,2 km2

Počet obyvateľov:  110 662  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  108,60 ob./km2

Okresné mesto:  Michalovce

Hranice územia:  Juhovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe hraničí s okresom Sobrance a na juhu a západe s okresom Trebišov.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severovýchodu okrajovo zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Humenské vrchy a Vihorlat). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelky Laborecká niva, Podvihorlatská pahorkatina, Pozdišovský chrbát a Zálužická pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Iňačovská tabuľa, Kapušianske pláňavy, Laborecká rovina, Latorická rovina, Malčická tabuľa, Ondavská rovina, Senianska mokraď a Závadská tabuľa).

Najvyšší bod:  Malé Tŕstie (965,7m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Vihorlat.

Najnižší bod: Územie medzi riekami Latorica a Ondava na južnej hranici okresu pri obci Oborín (96,0m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Latorická rovina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 75 obcí.

» Zaujímavosti

Lúčky

Ľudová architektúra v okrese Michalovce

JOVSA Potočná radová zástavba. Omazané a obielené zrubové domy s maštaľou a šopou pod spoločnou strechou z 19.storočia.   KLOKOČOV Potočná radová zástavba. Murované domy s maštaľami po dĺžke dvora. Zachované ľudové zvykoslovie.   MALČICE Skupinová cestná zástavba. Hlinené a murované domy s maštaľou pod spoločnou sedlovou strechou s ozdobnými štítmi.   PALÍN Ešte v polovici 20.storočia sa zachovali niektoré …

Malčice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hradištská Moľva Malčice …

Maloplošné chránené územia v okrese Michalovce

NPR JOVSIANSKA HRABINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.575.800m2. Vyhlásená bola na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s výskytom chránených druhov rastlín, najmä bledule jarnej (Leucojum vernum L). Je to dubovo-hrabový …

Markovce

Maťovské Vojkovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kapušianske Vojkovce Maťovce …

Michalovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Michalovciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Betlenovce Meďov Michalovce Milovaná Močarany Topoľany Vrbovec Žabany  …

TOPlist