Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Košice-okolie

HÁJ. Kamenný val. Asi 1km dlhý kamenný val. Valové opevnenie malo výbornú strážnu, ale najmä obrannú funkciu súvisiacu s ľudom kyjatickej kultúry, Keltmi a tvorcami púchovskej kultúry. Je to najväčšia praveká fortifikácia na území Slovenska s plochou približne 100ha. Nachádza sa v najužšom mieste Zádielskej planiny.   KECEROVSKÝ LIPOVEC. Obranný systém. V 16.storočí v týchto miestach stál stredoveký hrádok, ktorý zanikol v ro …

Vojenské stavby v okrese Michalovce

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Rožňava

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Kasárne. Pamiatkový objekt NKP Hrad Krásna Hôrka vyhlásený v roku 1963. Kasárne boli postavené v renesancii v 2.tretine 17.storočia. Sú jednopriestorové, so štvorcovým pôdorysom, dvojpodlažné. Nachádzajú sa na druhom vstupnom predhradí hradu.   ROŽŇAVA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Akademika Hronca. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: V …

Vojenské stavby v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Spišská Nová Ves

ŽEHRA. Kasárne. Pamiatkový objekt NKP Spišský hrad vyhlásený v roku 1963. Kasárne, ubytovňa vojenskej posádky. Postavená bola v neskorej gotike v 2.polovici 15.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na východnej strane opevnenia Spišského hradu.   ŽEHRA. Pevnosť. Pamiatkový objekt NKP Spišský hrad vyhlásený v roku 1963. Pevnosť, Jiskrova pevnôstka. Postavená …

Vojenské stavby v okrese Trebišov

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojka

Vojkovce

Vojnatina

Voľa

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Stankovce Voľa …

TOPlist