Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Dobšiná

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Dobšinej potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dopravné a športové stavby v okrese Gelnica

GELNICA. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný dvojarkádový cestný most. Upravovaný bol v roku 1837. Nachádza sa na rieke Hnilec v Pamiatkovej zóne.   KLUKNAVA. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Drevený krytý cestný most z roku 1832 cez Hornád. Je to jeden z najstarších historických mostov na Slovensku. V roku 1985 bol zrekonštruovaný. Je zo smrekovcového dreva. Dlhý …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Mestské kúpalisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistická stavba z roku 1935. Autormi stavieb sú Ľudovít Oelschläger a Hugo Barkanyi. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na Staničnom námestí 5 vedľa železničnej stanice. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vstupná budova s tribúnou. Hlavná budova s pokladňami. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, j …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o dopravných stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice IV

JUH. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Remíza. Železničná remíza, rotunda, bola postavená pred rokom 1912. Upravovaná bola v 2.polovici 40.rokov 20.storočia. Nachádza sa na ulici Pri bitúnku v južnej časti železničnej stanice. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a polkruhovým pôdorysom. Budova č.2654. Modernistická st …

Dopravné a športové stavby v okrese Košice-okolie

MOLDAVA NAD BODVOU. Drevená brána. Kópia drevenej brány bola odhalená v roku 1996. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala 5.000-zväzková knižnica. Tragédia sa neobišla ani bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto brána, na ktorú po požia …

Dopravné a športové stavby v okrese Michalovce

PAVLOVCE NAD UHOM. Jazdiareň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistická stavba panskej jazdiarne, rajčuľne, z 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Pavlovce nad Uhom 667 pri parku pri rímsko-katolíckom kostole.   TRNAVA PRI LABORCI. Súbor mostov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Súbor štyroch kamenných mostíkov z 19.storočia. Nachádzajú sa pri ceste na Mi …

Dopravné a športové stavby v okrese Rožňava

BETLIAR. Japonský most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1986. Romantický, tzv. Japonský most, z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v parku Andrášiovského kaštieľa.   BETLIAR. Tufový most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1986. Most z 2.polovice 19.storočia sa nachádza v parku Andrášiovského kaštieľa. …

Dopravné a športové stavby v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

TOPlist