Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Drobná architektúra v okrese Košice-okolie

JASOV. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Nachádza sa na vstupnom nádvorí kláštora premonštrátov.   JASOV. Skleník. Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Barokový skleník postavený v rokoch 1750-1766 sa nachádza vo francúzskej záhrade kláštora premonštrátov. Má obdĺžnikový pôdorys. …

Drobná architektúra v okrese Michalovce

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Rožňava

BETLIAR. Delo 1. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Delo sa nachádza v parku pri Andrášiovskom kaštieli.   BETLIAR. Delo 2. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Delo sa nachádza v parku pri Andrášiovskom kaštieli.   BETLIAR. Fontána nad Hermesovou jaskyňou. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Fontána sa nachádza nad Hermesovou jaskyňou  …

Drobná architektúra v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Spišská Nová Ves

PORÁČ. Chlebová pec. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Chlebová pec z pálenej tehly postavená v štýle ľudového staviteľstva v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom je Knizner. Nachádza sa v obci pred domom č.145.   SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Súbor stĺpových svietidiel. Národná kultúrna pamiatka Súbor stĺpových svietidiel vyhlásená v roku 1985. Súbor sec …

Drobná architektúra v okrese Trebišov

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Družstevná pri Hornáde

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Malá Vieska Tepličany …

Dúbravka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dúbravka Komanica …

Ďurkov

TOPlist