Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Dvorianky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dvorianky Kinčeš …

Dvorníky-Včeláre

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dvorníky Včeláre …

Džungľa

Egreš

Evanjelické kostoly v okrese Gelnica

GELNICA Národná kultúrna pamiatka Kostol a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1787. Nachádza sa na Lutherovom námestí v Pamiatkovej zóne. Pamätná tabuľa padlým. (Pozri Pamätné tabule v okrese Gelnica).   MNÍŠEK NAD HNILCOM Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický tolerančný …

Evanjelické kostoly v okrese Košice I

STARÉ MESTO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1804-1816. Upravovaný bol v roku 1857. Má centrálnu dispozíciu, pôdorys v tvare gréckeho kríža. Autorom stavby je J. A. Kitzling. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská v juhovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. …

Evanjelické kostoly v okrese Košice-okolie

BAČKOVÍK Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1837.   BOLIAROV Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.   BUDIMÍR 1 Novoklasicistický evanjelický kostol bol postavený ako krypta v 2.polovici 18.storočia. V roku 1879 bol doplnený o vežu.   BUDIMÍR 2 Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   BUKOVEC Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v …

Evanjelické kostoly v okrese Michalovce

BRACOVCE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   MICHALOVCE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 21.storočí.   POZDIŠOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne gotický trojloďový evanjelický kostol pochádza z 13.storočia. Barokovo upravený bol v 18.storočí.   ŠAMUDOVCE Modernistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1930. …

Evanjelické kostoly v okrese Rožňava

ARDOVO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový evanjelický kostol z roku 1788. Upravovaný bol v roku 1928. Je obohnaný pevnostným múrom zo 16.-17.storočia. Vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia.   BETLIAR Národná kultúrna pamiatka Kostol a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Eklekticistický jednoloďový evanjelický kostol bol postavený …

TOPlist