Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Grécko-katolícke kostoly v okrese Spišská Nová Ves

PORÁČ. Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský  Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka postavený v rokoch 1773-1776. Upravovaný bol v rokoch 1904-1905, kedy bol klasicisticky prefasádovaný  a v 20.storočí. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí na južnom okraji obce.   SLOVINKY. Chrám svätého Juraja, ve …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Trebišov

BAČKOV. Chrám svätého Michala, archanjela. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 20.storočí.   BIEL. Chrám svätého Petra a Pavla. Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v roku 1990.   BORŠA. Chrám svätého proroka Eliáša. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v 21.storočí.   BREZINA. Chrám svätého Pet …

Gyňov

Hačava

Háj

Haniska

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Grajciar Haniska …

Hanková

Hatalov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hatalov Ridzina …

Hažín

TOPlist