Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Gelnica

LIPA V GELNICI Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 410cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. Predstavuje významný biologický, estetický a historický prvok. Chránená je z vedeckých, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa vedľa tolerančného kostola v Gelnici.   LIPY V OBCI KOJŠOV Za chránený strom boli vyhlásené v roku 1996. Päť exemplárov lipy malolis …

Chránené stromy v okrese Košice I

GINKO NA MASARYKOVEJ ULICI Za chránený strom bolo vyhlásené v roku 1990  a 1996. Ginko dvojlaločné s výškou 17m, obvodom kmeňa 345cm, priemerom koruny 19m a nezisteným vekom. Je chránené z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných a náučných dôvodov. Nachádza sa v Košiciach v lokalite Stredné Mesto v areáli základnej školy na ulici Masarykova 3.   TOPOĽ BELY V MESTSKOM PARKU Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1996. T …

Chránené stromy v okrese Košice II

ŠACIANSKE TISY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Je to 29 exemplárov tisu obyčajného s výškou 11m, obvodom kmeňa 56-198cm, priemerom koruny 4m a nezisteným vekom. Sú chránené z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádzajú sa v Košiciach v mestskej časti Šaca. …

Chránené stromy v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o chránených stromoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Košice-okolie

VŔBA BIELA V ČEČEJOVCIACH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1996. Vŕba biela s výškou 19m, obvodom kmeňa 460cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Čečejovce v ohradenom areáli objektu telocvične.   DVE LIPY MALOLISTÉ V REŠICI Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1990 a 1996. Dva exempláre lipy ma …

Chránené stromy v okrese Michalovce

PLATAN V BRACOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Platan javorolistý s výškou 22m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z kultúrno-historických, vedecko-výskumných, ekologických, náučných, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Bracovce.   DUB V MICHALOVCIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 30m, obvodom kmeňa 676cm, p …

Chránené stromy v okrese Rožňava

DUB V JOVICIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 210cm, priemerom koruny 7m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Jovice pri oplotení záhrady vedľa zvonice.   LIPY V KOVÁČOVEJ Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 27 a 35m, ob …

Chránené stromy v okrese Sobrance

PLATAN V KRČAVE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990. Platan javorolistý s výškou 24m, obvodom kmeňa 330cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedeckých, kultúrno-náučných, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Krčava.   MORUŠA V TIBAVE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1996. Moruša biela s výškou 16m, obvodom kmeňa 317cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 r …

Chránené stromy v okrese Spišská Nová Ves

PAGAŠTAN V HRABUŠICIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2007. Pagaštan konský s výškou 18m, obvodom kmeňa 510cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Hrabušice.   LIPA V JAMNÍKU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 510cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 200 rokov. …

TOPlist