Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov: 800 414  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  118,42 ob./km2

Krajské mesto:  Košice

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4 m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica, okres Rožňava.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3 m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov – najnižší bod Slovenska.

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Košice IV

JUH. Vojenský cintorín. Národná kultúrna pamiatka Vojenský cintorín a pomník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto. Autorom je L. Komlóši. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vojenský cintorín. Cintorín 3.000 vojakov sovietskej armády z roku 1945. Upravovaný bol v rokoch 1983 a 2005. Má obdĺžnikový pôdorys. Pomník padlým vojakom sovietskej armády. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Košice …

Cintoríny v okrese Košice-okolie

VEĽKÁ IDA. Židovský cintorín. Židovský cintorín s náhrobníkmi z 18. a 19.storočia. …

Cintoríny v okrese Michalovce

MICHALOVCE. Pamätný cintorín Pod hrádkom. Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín s pomníkom vyhlásená v roku 1986. Nachádza sa v lokalite Pod hrádkom severozápadne od centra mesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hroby s náhrobníkmi. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Michalovce). Pomník padlým sovietskej armády. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Michalovce).   MICHALOVCE. …

Cintoríny v okrese Rožňava

KOCEĽOVCE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia. Nachádza sa v areáli evanjelického kostola.   PLEŠIVEC. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín z 1.polovice 14.storočia. Pochovávalo sa na ňom v 15.-18.storočí. Nachádza sa v areáli kostol …

Cintoríny v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Spišská Nová Ves

DANIŠOVCE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2018. Zaniknutý gotický príkostolný cintorín z konca 13.storočia. Zanikol v roku 1777. Mal oválny pôdorys. Upravovaný bol v roku 2016. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätej Márie Magdalény v severozápadnej časti obce.   CHRASŤ NAD HORNÁDOM. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v …

Cintoríny v okrese Trebišov

SEČOVCE. Židovský cintorín. Starý židovský cintorín.   TREBIŠOV. Židovský cintorín. Židovský cintorín s náhrobníkmi z 19.storočia. …

TOPlist