Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rožňava

Poloha:  Leží v západnej časti Košického kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 173,3 km2

Počet obyvateľov:  62 286  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,10 ob./km2

Okresné mesto:  Rožňava

Hranice územia:  Juhovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe a juhozápade hraničí s Banskobystrickým krajom a na severozápade s Prešovským krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Spišská Nová Ves a na východe s okresmi Gelnica a Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Lučensko-košická zníženina, ostatné územie okresu pokrýva oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelky Dobšinské predhorie, Hrádok a Turecká), Rožňavská kotlina, Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Horný vrch, Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Turnianska kotlina a Zádielska planina), Spišsko-gemerský kras (podcelky Muránska planina a Slovenský raj), Stolické vrchy (podcelok Stolica) a Volovské vrchy (podcelky Havranie vrchy, Hnilecké vrchy, Knola, Pipitka a Zlatý stôl).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica.

Najnižší bod: Hladina rieky Turňa na výtoku z okresu pri obci Hrhov (185,0m), celok Slovenský kras, podcelok Turnianska kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Ardovo

Betliar

Bohúňovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bohúňovo Tiba …

Bôrka

Brdárka

Bretka

Brzotín

Chránené stromy v okrese Rožňava

DUB V JOVICIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1996. Dub letný s výškou 21m, obvodom kmeňa 210cm, priemerom koruny 7m a vekom viac ako 100 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Jovice pri oplotení záhrady vedľa zvonice.   LIPY V KOVÁČOVEJ Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Dva exempláre lipy malolistej s výškou 27 a 35m, ob …

Cintoríny v okrese Rožňava

KOCEĽOVCE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia. Nachádza sa v areáli evanjelického kostola.   PLEŠIVEC. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2014. Cintorín z 1.polovice 14.storočia. Pochovávalo sa na ňom v 15.-18.storočí. Nachádza sa v areáli kostol …

TOPlist