Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rožňava

Poloha:  Leží v západnej časti Košického kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 173,3 km2

Počet obyvateľov:  62 286  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,10 ob./km2

Okresné mesto:  Rožňava

Hranice územia:  Juhovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe a juhozápade hraničí s Banskobystrickým krajom a na severozápade s Prešovským krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Spišská Nová Ves a na východe s okresmi Gelnica a Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Lučensko-košická zníženina, ostatné územie okresu pokrýva oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelky Dobšinské predhorie, Hrádok a Turecká), Rožňavská kotlina, Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Horný vrch, Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Turnianska kotlina a Zádielska planina), Spišsko-gemerský kras (podcelky Muránska planina a Slovenský raj), Stolické vrchy (podcelok Stolica) a Volovské vrchy (podcelky Havranie vrchy, Hnilecké vrchy, Knola, Pipitka a Zlatý stôl).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica.

Najnižší bod: Hladina rieky Turňa na výtoku z okresu pri obci Hrhov (185,0m), celok Slovenský kras, podcelok Turnianska kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Rožňava

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Rožňava

  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum Betliar. Múzeum Betliar sídli v administratívnej budove pri kaštieli Andrášiovcov v rozľahlom historickom parku v Betliari na ulici Kaštieľna 6. Špecializované umelecko-historické múzeum so zameraním na život uhorskej šľachty a vývoj bytovej kultúry šľachty v 18. a 19.storočí. Kaštieľ Betliar je skutočne luxusné sídlo, ktoré bolo postavené pre účely reprezentácie svojich majiteľov. V súčasnos …

Nižná Slaná

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Nižná Slaná Nižnoslanská Baňa …

Ochtiná

Pača

Pamätné tabule v okrese Rožňava

ČIERNA LEHOTA. Pamätná tabuľa SNP. Pamiatkový objekt NKP Škola a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa SNP. Osadená bola 22.8.1964. Jej autorom je F. Patočka. Nachádza sa na budove školy č.77.   DOBŠINÁ. Pamätná tabuľa padlým antifašistom. Pamiatkový objekt NKP Radnica a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa padlým antifašistom. Osadená je od roku 1954 na budove radnice, mestského úradu, pri Náme …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Rožňava

BETLIAR. Pomník padlým. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne.   ČIERNA LEHOTA. Pamätník padlým. Nad obcou v úbočí Kohúta v lesnej chate fašisti zaživa upálili 9 ranených partizánov. Na ich pamiatku sa na tom mieste nachádza pamätník.   DEDINKY. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne a v SNP z roku 1949. Nachádza sa pred kostolom.   GEMERSKÁ POL …

Pamiatkové územia v okrese Rožňava

PAMIATKOVÁ ZÓNA LÚČKA Územie obce bolo 15.9.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA ROŽŇAVA Územie historického jadra mesta bolo 21.6.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. Historický pôdorys mesta tvorí pravidelná zástavba poschodových, pôvodne gotických meštianskych domov, prebudovaných v 17.-19.storočí do klasicistickej podoby, okolo obdĺžnikového námestia. Stredoveké námestie je naj …

TOPlist