Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Rožňava

Poloha:  Leží v západnej časti Košického kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 173,3 km2

Počet obyvateľov:  62 286  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  53,10 ob./km2

Okresné mesto:  Rožňava

Hranice územia:  Juhovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na západe a juhozápade hraničí s Banskobystrickým krajom a na severozápade s Prešovským krajom. Na severovýchode hraničí s okresom Spišská Nová Ves a na východe s okresmi Gelnica a Košice-okolie.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Lučensko-košická zníženina, ostatné územie okresu pokrýva oblasť Slovenské rudohorie. Z oblasti Lučensko-košická zníženina sú to celky Bodvianska pahorkatina (podcelok Gemerská pahorkatina) a Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelky Dobšinské predhorie, Hrádok a Turecká), Rožňavská kotlina, Slovenský kras (podcelky Dolný vrch, Horný vrch, Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Turnianska kotlina a Zádielska planina), Spišsko-gemerský kras (podcelky Muránska planina a Slovenský raj), Stolické vrchy (podcelok Stolica) a Volovské vrchy (podcelky Havranie vrchy, Hnilecké vrchy, Knola, Pipitka a Zlatý stôl).

Najvyšší bod:  Stolica (1 476,4m), celok Stolické vrchy, podcelok Stolica.

Najnižší bod: Hladina rieky Turňa na výtoku z okresu pri obci Hrhov (185,0m), celok Slovenský kras, podcelok Turnianska kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Rochovce

Roštár

Rožňava

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Rožňave potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Nadabula Rožňava Rožňavská Baňa  …

Rudná

Ruiny a základy v okrese Rožňava

BRETKA. Ruina kostola. Ruina gotického kostola bez patrocínia zo 14.storočia.   DRANAVA. Ruina železiarní. Za obcou sa nachádzajú zvyšky železiarní z 19.storočia.   LÚČKA. Ruina husitského kostola. Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ruina kostola. Ruina ranogotického husitského Kostola narodenia Panny Márie z 13.storočia. Upravovaný bol v 15 …

Sídliská v okrese Rožňava

ARDOVO. Ardovská jaskyňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Polykultúrne neolitické jaskynné sídlisko osídlené aj v dobe bronzovej a v dobe rímskej.   KEČOVO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Neolitické jaskynné sídlisko. Nachádza sa v chotári jaskyne Domica.   SILICA. Jaskyňa Ladnica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Jaskynné sídlisko z obdobia halštatu. …

Silica

TOPlist