Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Sobrance

REMETSKÉ HÁMRE. Vila. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Romantizujúca vila z 1.tretiny 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa pri Morskom oku.   REMETSKÉ HÁMRE. Zotavovne. Národná kultúrna pamiatka Súbor zotavovní vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vila, kaštielik. Romantizujúca stavba z 1.tretiny 20.storočia. Má t …

Hradiská v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Sobrance

CHOŇKOVCE Na blízkom vrchu sa nachádzajú pozostatky hrádku z obdobia 14.-15.storočia.   TIBAVSKÝ HRAD Nepatrné zrúcaniny gotického hradu postaveného v 2.polovici 13.storočia sa nachádzajú v severnej časti obce Podhoroď nad bývalým kameňolomom. V roku 1337 sa spomína ako castrum Tybauara. Existenciu hradu nad obcou dokazuje aj jej názov, keď sa v roku 1404 spomína ako Varalya (Podhradie). V roku 1419 sa hrad spomína ako castru …

Kaštiele v okrese Sobrance

JENKOVCE Národná kultúrna pamiatka Kúria a park vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kúria. Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa v obci Jenkovce 114 v parku. Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kúrii. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. (Pozri Parky v okrese Sobrance).   NIŽNÁ RYBNIC …

Ľudová architektúra v okrese Sobrance

BEŽOVCE Prvky ľudovej architektúry.   BLATNÉ REVIŠTIA Uličná zástavba. Ešte začiatkom 20.stoočia bol známy zvykoslovný úkon na kar pri vyháňaní dobytka. Pastier sputnal dve kurčatá a nahý s nimi obehol hranice chotára, aby sa mu dobytok nerozbiehal.   KOROMĽA Potočná radová zástavba. Ešte v 1.polovici 20.storočia sa zachovali v pohrebnom zvykosloví úkony proti návratu mŕtveho. Priklincovali jeho šaty a trikrát sa ot …

Pamiatkové územia v okrese Sobrance

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Sídliská v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist