Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Drobná architektúra v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Sobrance

BAŠKOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána. Novobarokový grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1863.   BEŇATINA. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1850.   BEŽOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána. Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebo …

Historické budovy v okrese Sobrance

REMETSKÉ HÁMRE. Vila. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Romantizujúca vila z 1.tretiny 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa pri Morskom oku.   REMETSKÉ HÁMRE. Zotavovne. Národná kultúrna pamiatka Súbor zotavovní vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vila, kaštielik. Romantizujúca stavba z 1.tretiny 20.storočia. Má t …

Horňa

Hradiská v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Sobrance

CHOŇKOVCE Na blízkom vrchu sa nachádzajú pozostatky hrádku z obdobia 14.-15.storočia.   TIBAVSKÝ HRAD Nepatrné zrúcaniny gotického hradu postaveného v 2.polovici 13.storočia sa nachádzajú v severnej časti obce Podhoroď nad bývalým kameňolomom. V roku 1337 sa spomína ako castrum Tybauara. Existenciu hradu nad obcou dokazuje aj jej názov, keď sa v roku 1404 spomína ako Varalya (Podhradie). V roku 1419 sa hrad spomína ako castru …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Sobrance

PINKOVCE. Náhrobníky. Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové náhrobníky miestnej výroby.   REMETSKÉ HÁMRE. Partizánsky hrob. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Partizánsky hrob z roku 1944. Nachádza sa v lokalite Lazy.   SOBRANCE. Hrob I. Sztarayovej. Hrob Irmy Sztarayovej, dvornej dámy cisárovnej Sissi, ktorá bola prítomná pri atentáte na ňu, sa nachádza na miestnom cintoríne.   VOJNATINA …

TOPlist