Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Sobrance

BEŽOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskorobarokový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1930.   BLATNÁ POLIANKA Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 21.storočí.   JENKOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novoklasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1903.   KRISTY …

Krčava

Kristy

Kríže v okrese Sobrance

PINKOVCE Na cintoríne sa nachádzajú drevené kríže miestnej výroby. …

Ľudová architektúra v okrese Sobrance

BEŽOVCE Prvky ľudovej architektúry.   BLATNÉ REVIŠTIA Uličná zástavba. Ešte začiatkom 20.stoočia bol známy zvykoslovný úkon na kar pri vyháňaní dobytka. Pastier sputnal dve kurčatá a nahý s nimi obehol hranice chotára, aby sa mu dobytok nerozbiehal.   KOROMĽA Potočná radová zástavba. Ešte v 1.polovici 20.storočia sa zachovali v pohrebnom zvykosloví úkony proti návratu mŕtveho. Priklincovali jeho šaty a trikrát sa ot …

Mohyly a mohylníky v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Sobrance

  GITAROVÉ MÚZEUM V SOBRANCIACH Raritné Gitarové múzeum je jediné svojho druhu v Európe. Jeho zakladateľom je Ján Ferko. Múzeum mapuje kompletný vývoj a výrobu elektrofonických gitár v Československu po 2.svetovej vojne. Dnes pod svojou strechou ukrýva neuveriteľných 1.000 exponátov. V galérii je pre návštevníkov sprístupnených 200 gitár, klávesov, zosilňovačov a dobových predmetov, evokujúcich udalosti a neopakovateľnú atmosféru …

TOPlist