Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Grécko-katolícke kostoly v okrese Sobrance

BAŠKOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána. Novobarokový grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1863.   BEŇATINA. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1850.   BEŽOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána. Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebo …

Kalvárie v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o kaplnkách v okrese. …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Sobrance

BEŽOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskorobarokový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1930.   BLATNÁ POLIANKA Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 21.storočí.   JENKOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novoklasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1903.   KRISTY …

Pravoslávne kostoly v okrese Sobrance

BEŇATINA. Chrám uspenia Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám uspenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí.   BEŽOVCE. Chrám voznesenija Hospodinovho. Moderný pravoslávny Chrám voznesenija Hospodinovho bol postavený v roku 1995.   BLATNÉ REMETY. Chrám narodenia svätého Jána Krstiteľa. Moderný pravoslávny Chrám narodenia svätého Jána Krstiteľa bol postavený v 20.storočí.   CHOŇKOVCE. C …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Sobrance

BEŽOVCE. Kostol Mena Panny Márie. Novorománsky rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v roku 1922.   FEKIŠOVCE. Kostol narodenia Panny Márie. Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1896.   HUSÁK. Kostol svätého Joachima a Anny. Secesný rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí.   CHOŇKOVCE. Kostol Najsvätejšieho S …

Synagógy v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Sobrance

INOVCE Drevená zvonica stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela v strede obce.   LEKÁROVCE Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 1.polovice 19.storočia. …

TOPlist