Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sobrance

Poloha:  Leží vo východnej časti Košického kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  538,2 km2

Počet obyvateľov:  22 849  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  42,45 ob./km2

Okresné mesto:  Sobrance

Hranice územia:  Východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe hraničí s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severovýchodu okrajovo zasahuje oblasť Nízke Beskydy, na severovýchode územie pokrýva Vihorlatsko-gutínska oblasť a na juhu Východoslovenská nížina. Z oblasti Nízke Beskydy je to celok Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Popriečny a Vihorlat). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelky Petrovské predhorie a Podvihorlatská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Iňačovská tabuľa, Kapušianske pláňavy, Latorická rovina, Senianska mokraď, Sobranecká rovina a Závadská tabuľa).

Najvyšší bod:  Vetrová skala (1 024,5m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Popriečny.

Najnižší bod: Hladina rieky Uh na výtoku z okresu pri obci Lekárovce (99,0m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Kapušianske pláňavy.

Na území okresu leží 1 mesto a 46 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Sobrance

BAŠKOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána. Novobarokový grécko-katolícky Chrám nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1863.   BEŇATINA. Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky z roku 1850.   BEŽOVCE. Chrám nanebovstúpenia Pána. Barokovo-klasicistický grécko-katolícky farský Chrám nanebo …

Historické budovy v okrese Sobrance

REMETSKÉ HÁMRE. Vila. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Romantizujúca vila z 1.tretiny 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa pri Morskom oku.   REMETSKÉ HÁMRE. Zotavovne. Národná kultúrna pamiatka Súbor zotavovní vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vila, kaštielik. Romantizujúca stavba z 1.tretiny 20.storočia. Má t …

Horňa

Hradiská v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist