Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sobrance

Poloha:  Leží vo východnej časti Košického kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  538,2 km2

Počet obyvateľov:  22 849  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  42,45 ob./km2

Okresné mesto:  Sobrance

Hranice územia:  Východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe hraničí s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severovýchodu okrajovo zasahuje oblasť Nízke Beskydy, na severovýchode územie pokrýva Vihorlatsko-gutínska oblasť a na juhu Východoslovenská nížina. Z oblasti Nízke Beskydy je to celok Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Popriečny a Vihorlat). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelky Petrovské predhorie a Podvihorlatská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Iňačovská tabuľa, Kapušianske pláňavy, Latorická rovina, Senianska mokraď, Sobranecká rovina a Závadská tabuľa).

Najvyšší bod:  Vetrová skala (1 024,5m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Popriečny.

Najnižší bod: Hladina rieky Uh na výtoku z okresu pri obci Lekárovce (99,0m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Kapušianske pláňavy.

Na území okresu leží 1 mesto a 46 obcí.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Sobrance

CHOŇKOVCE Na blízkom vrchu sa nachádzajú pozostatky hrádku z obdobia 14.-15.storočia.   TIBAVSKÝ HRAD Nepatrné zrúcaniny gotického hradu postaveného v 2.polovici 13.storočia sa nachádzajú v severnej časti obce Podhoroď nad bývalým kameňolomom. V roku 1337 sa spomína ako castrum Tybauara. Existenciu hradu nad obcou dokazuje aj jej názov, keď sa v roku 1404 spomína ako Varalya (Podhradie). V roku 1419 sa hrad spomína ako castru …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Sobrance

PINKOVCE. Náhrobníky. Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové náhrobníky miestnej výroby.   REMETSKÉ HÁMRE. Partizánsky hrob. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Partizánsky hrob z roku 1944. Nachádza sa v lokalite Lazy.   SOBRANCE. Hrob I. Sztarayovej. Hrob Irmy Sztarayovej, dvornej dámy cisárovnej Sissi, ktorá bola prítomná pri atentáte na ňu, sa nachádza na miestnom cintoríne.   VOJNATINA …

Husák

Inovce

Jasenov

Jaskyne v okrese Sobrance

JASKYŇA POD HRADOM PODHOROĎ Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Beskydské predhorie, v Ublianskej pahorkatine v katastri obce Podhoroď.   MALÁ HURKA (P-4) Rozsadlinovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Beskydské predhorie, v Ublianskej pahorkatine v nadmorskej výške 540m v katastri obce Beňatina.   PREPADLISKO (P-3) Fluviokrasovo-rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v poho …

Jenkovce

Kalvárie v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Sobrance

Nemáme žiadne informácie o kaplnkách v okrese. …

Kaštiele v okrese Sobrance

JENKOVCE Národná kultúrna pamiatka Kúria a park vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kúria. Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa v obci Jenkovce 114 v parku. Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia pri kúrii. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. (Pozri Parky v okrese Sobrance).   NIŽNÁ RYBNIC …

TOPlist