Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sobrance

Poloha:  Leží vo východnej časti Košického kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  538,2 km2

Počet obyvateľov:  22 849  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  42,45 ob./km2

Okresné mesto:  Sobrance

Hranice územia:  Východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na východe hraničí s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo severovýchodu okrajovo zasahuje oblasť Nízke Beskydy, na severovýchode územie pokrýva Vihorlatsko-gutínska oblasť a na juhu Východoslovenská nížina. Z oblasti Nízke Beskydy je to celok Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelky Popriečny a Vihorlat). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelky Petrovské predhorie a Podvihorlatská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Iňačovská tabuľa, Kapušianske pláňavy, Latorická rovina, Senianska mokraď, Sobranecká rovina a Závadská tabuľa).

Najvyšší bod:  Vetrová skala (1 024,5m), celok Vihorlatské vrchy, podcelok Popriečny.

Najnižší bod: Hladina rieky Uh na výtoku z okresu pri obci Lekárovce (99,0m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Kapušianske pláňavy.

Na území okresu leží 1 mesto a 46 obcí.

» Zaujímavosti

Koňuš

Koromľa

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Sobrance

BEŽOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskorobarokový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1930.   BLATNÁ POLIANKA Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 21.storočí.   JENKOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novoklasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1903.   KRISTY …

Krčava

Kristy

Kríže v okrese Sobrance

PINKOVCE Na cintoríne sa nachádzajú drevené kríže miestnej výroby. …

Ľudová architektúra v okrese Sobrance

BEŽOVCE Prvky ľudovej architektúry.   BLATNÉ REVIŠTIA Uličná zástavba. Ešte začiatkom 20.stoočia bol známy zvykoslovný úkon na kar pri vyháňaní dobytka. Pastier sputnal dve kurčatá a nahý s nimi obehol hranice chotára, aby sa mu dobytok nerozbiehal.   KOROMĽA Potočná radová zástavba. Ešte v 1.polovici 20.storočia sa zachovali v pohrebnom zvykosloví úkony proti návratu mŕtveho. Priklincovali jeho šaty a trikrát sa ot …

TOPlist