Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Sobrance

PLATAN V KRČAVE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990. Platan javorolistý s výškou 24m, obvodom kmeňa 330cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedeckých, kultúrno-náučných, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Krčava.   MORUŠA V TIBAVE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1996. Moruša biela s výškou 16m, obvodom kmeňa 317cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 r …

Jaskyne v okrese Sobrance

JASKYŇA POD HRADOM PODHOROĎ Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Beskydské predhorie, v Ublianskej pahorkatine v katastri obce Podhoroď.   MALÁ HURKA (P-4) Rozsadlinovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Beskydské predhorie, v Ublianskej pahorkatine v nadmorskej výške 540m v katastri obce Beňatina.   PREPADLISKO (P-3) Fluviokrasovo-rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v poho …

Maloplošné chránené územia v okrese Sobrance

NPR MORSKÉ OKO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Michalovce. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.084.800m2. Vyhlásená bola na ochranu biologických hodnôt zosuvom zahradeného jazera Morské oko vo Vihorlate, rastlinných a živočíšnych …

Územia európskeho významu v okrese Sobrance

MORSKÉ OKO /SKUEV0209/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 14.962,15ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy lipové (9170), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou v …

TOPlist