Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Grécko-katolícke kostoly v okrese Spišská Nová Ves

PORÁČ. Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Barokový jednoloďový grécko-katolícky farský  Chrám svätého Demetera, veľkomučeníka postavený v rokoch 1773-1776. Upravovaný bol v rokoch 1904-1905, kedy bol klasicisticky prefasádovaný  a v 20.storočí. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí na južnom okraji obce.   SLOVINKY. Chrám svätého Juraja, ve …

Hincovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hincovce Trsťany …

Historické budovy v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Administratívna budova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Budova banskej a lesnej správy postavená v ľudovom štýle v 70.rokoch 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v centrálnej časti obce Hnilčík 14.   HNILČÍK. Dom riaditeľa banského závodu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Zrubový a murovaný dom bol postaven …

Hnilčík

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bindt Hnilčík Ráztoky …

Hnilec

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Delava Hnilec …

Hradiská v okrese Spišská Nová Ves

SMIŽANY. Hradisko Čingov. Národná kultúrna pamiatka Hradisko vyhlásená v roku 1978. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradisko I. Hradisko zo slovanského a predveľkomoravského obdobia. Nachádza sa v lokalite Čingov nad hotelom Flóra. Hradisko II. Hradisko zo slovanského a veľkomoravského obdobia. Nachádza sa v lokalite Čingov pri brehoch Hornádu. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Spišská Nová Ves

HRABUŠICKÝ HRAD (ZELENÁ HORA, MARCELOV HRAD) Zaniknutý hrad, ktorý sa začal stavať v 13.storočí, sa nachádza na vrchu juhovýchodne od obce Hrabušice. V rokoch 1453-62 bol v rukách bratríkov, ktorí mu dali biblické meno Tábor. Po ich odchode bol hrad zbúraný. V roku 1454 sa spomína ako fortalicium Zeldwar.   MARKUŠOVSKÝ HRAD Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Čiastočne zachovalá a zastrešená ruina gotického hradu …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Spišská Nová Ves

HRABUŠICE. Hrob padlých vojakov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob vojakov padlých v SNP s náhrobníkmi z obdobia po roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KROMPACHY. Hrob s náhrobníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom spojený s krompašskou vzburou v roku 1921 z obdobia po roku 1921. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KROM …

TOPlist