Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Jamník

Kaľava

Kalvárie v okrese Spišská Nová Ves

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Kaplnka svätej Barbory. Kaplnka z 19.storočia. Nachádza sa v časti Bindt.   KROMPACHY Kaplnka z roku 1776.   PORÁČ. Kaplnka nanebovzatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Novogotická grécko-katolícka Kaplnka nanebovzatia Panny Márie bola postavená v rokoch 1905-1906. Prízemná jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom sa nachádza na južnom okraj …

Kaštiele v okrese Spišská Nová Ves

BETLANOVCE. Turzovský kaštieľ (Betlanovský kaštieľ, Bethlenfalva). Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Ranorenesančný kaštieľ postavený v rokoch 1564-1568. Dal dal postaviť Peter Feigel, ktorého manželka Katarína bola dcérou Magdalény Bobstovej, ženy levočského mešťana a sestry Alexeja Turzu, kremnického komorného grófa. Upravovaný bol v 18.storočí a v r …

Kolinovce

Kríže v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Ústredný cintorínsky kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 2013.  Novogotické dielo z roku 1866 sa nachádza na baníckom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Liatinový podstavec. Kríž s korpusom. Kríž s ukrižovaným Kristom.   KROMPACHY Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí slobody pred južnou fasádou k …

Krompachy

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Krompachom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Letanovce

TOPlist