Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves

HNILEC. Pamätná tabuľa Š. Mišíka. Pamätná tabuľa historika a etnografa Štefana Mišíka /1843-1919/, ktorý bojoval za slovenskú národnú samostatnosť. Nachádza sa na ceste na Grajnár.   KROMPACHY. Pamätná tabuľa J. Barča Ivana. Pamiatkový objekt NKP vyhlásený v roku 1973. Pamätná tabuľa spisovateľa a dramatika J. Barča Ivana /1909-1953/. Obdĺžniková tabuľa je od roku 1969 osadená na fasáde základnej školy na ulici Mikuláša Šprin …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Spišská Nová Ves

KROMPACHY. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúco-novoklasicistický pomník padlým v 1.svetovej vojne z 20.rokov 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v parku na námestí.   KROMPACHY. Pamätné miesto krompašskej vzbury. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Družstevná. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný …

Pamiatkové územia v okrese Spišská Nová Ves

PAMIATKOVÁ ZÓNA MARKUŠOVCE Územie obce bolo 26.4.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA SPIŠSKÁ NOVÁ VES Územie historického jadra mesta bolo 20.1.1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. Na rozsiahlom ojedinelom námestí šošovkovitého tvaru historického jadra mesta sa nachádzajú početné pôvodné stredoveké a renesančné meštianske a remeselnícke domy z 15.-18.storočia s neskoršími barokovým …

Poráč

Pravoslávne kostoly v okrese Spišská Nová Ves

SLOVINKY. Chrám voznesenija Hospodinovho. Moderný pravoslávny Chrám voznesenija Hospodinovho bol postavený v orientálnom slohu v 20.storočí.   SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Chrám svätého Klimenta Ochridského. Moderný pravoslávny Chrám svätého Klimenta Ochridského bol postavený v 21.storočí. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Spišská Nová Ves

ARNUTOVCE. Kostol svätej Heleny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový filiálny rímsko-katolícky Kostol svätej Heleny zo začiatku 15.storočia. Renesančne upravovaný bol v 2.polovici 16.storočia, kedy bola pristavaná veža. Ďalšie úpravy v 18.storočí, kedy bola veža prestavaná a zvýšená pod omietkou. Má renesančnú sgrafitovú nárožnú bosáž. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym z …

Rudňany

Ruiny a základy v okrese Spišská Nová Ves

LETANOVCE. Archeologické nálezisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Nachádza sa na Skale útočišťa v Slovenskom raji v lokalite Kláštorisko. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradisko z obdobia halštatu, 500 rokov p. n.l. Malo obdĺžnikový pôdorys. Archeologické nálezy tu potvrdzujú stavbu hradiska ľudu lužickej kultúry v mladšej dobe kamennej v období 12.-11.storočie p. n. l.. Refúgium. Stredoveké refúgium z …

Sídliská v okrese Spišská Nová Ves

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist