Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Slatvina

Slovinky

Smižany

Sochy a busty v okrese Spišská Nová Ves

ILIAŠOVCE. Gotická socha. Gotická socha z rokov 1430-1450.   SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1997. Nachádza sa na Radničnom námestí pred kostolom v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Barokový stĺp s podstavcom pod sochou nepoškvrnenej Panny Márie z roku 1724. Upravovaný bol v rokoch 1826, 1897 a 2009-2010. Autorom je Fridr …

Spišská Nová Ves

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Spišskej Novej Vsi potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Novoveská Huta Spišská Nová Ves  …

Spišské Tomášovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hadušovce Spišské Tomášovce …

Spišské Vlachy

  POLOHA.   HISTÓRIA. Pôvodne obec bola Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.5.1992 vyhlásená za mesto.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI.   Dobrá Voľa   Spišské Vlachy …

Synagógy v okrese Spišská Nová Ves

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Teplička

TOPlist