Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Spišská Nová Ves

DANIŠOVCE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2018. Zaniknutý gotický príkostolný cintorín z konca 13.storočia. Zanikol v roku 1777. Mal oválny pôdorys. Upravovaný bol v roku 2016. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätej Márie Magdalény v severozápadnej časti obce.   CHRASŤ NAD HORNÁDOM. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Spišská Nová Ves

HRABUŠICE. Hrob padlých vojakov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob vojakov padlých v SNP s náhrobníkmi z obdobia po roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KROMPACHY. Hrob s náhrobníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom spojený s krompašskou vzburou v roku 1921 z obdobia po roku 1921. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KROM …

Kríže v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Ústredný cintorínsky kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 2013.  Novogotické dielo z roku 1866 sa nachádza na baníckom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Liatinový podstavec. Kríž s korpusom. Kríž s ukrižovaným Kristom.   KROMPACHY Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí slobody pred južnou fasádou k …

Mohyly a mohylníky v okrese Spišská Nová Ves

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves

HNILEC. Pamätná tabuľa Š. Mišíka. Pamätná tabuľa historika a etnografa Štefana Mišíka /1843-1919/, ktorý bojoval za slovenskú národnú samostatnosť. Nachádza sa na ceste na Grajnár.   KROMPACHY. Pamätná tabuľa J. Barča Ivana. Pamiatkový objekt NKP vyhlásený v roku 1973. Pamätná tabuľa spisovateľa a dramatika J. Barča Ivana /1909-1953/. Obdĺžniková tabuľa je od roku 1969 osadená na fasáde základnej školy na ulici Mikuláša Šprin …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Spišská Nová Ves

KROMPACHY. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúco-novoklasicistický pomník padlým v 1.svetovej vojne z 20.rokov 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v parku na námestí.   KROMPACHY. Pamätné miesto krompašskej vzbury. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Družstevná. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný …

Sochy a busty v okrese Spišská Nová Ves

ILIAŠOVCE. Gotická socha. Gotická socha z rokov 1430-1450.   SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1997. Nachádza sa na Radničnom námestí pred kostolom v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Barokový stĺp s podstavcom pod sochou nepoškvrnenej Panny Márie z roku 1724. Upravovaný bol v rokoch 1826, 1897 a 2009-2010. Autorom je Fridr …

TOPlist