Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Spišská Nová Ves

HRABUŠICE. Hrob padlých vojakov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob vojakov padlých v SNP s náhrobníkmi z obdobia po roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KROMPACHY. Hrob s náhrobníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom spojený s krompašskou vzburou v roku 1921 z obdobia po roku 1921. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   KROM …

Mohyly a mohylníky v okrese Spišská Nová Ves

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Spišská Nová Ves

KROMPACHY. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúco-novoklasicistický pomník padlým v 1.svetovej vojne z 20.rokov 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v parku na námestí.   KROMPACHY. Pamätné miesto krompašskej vzbury. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Družstevná. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný …

TOPlist