Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Spišská Nová Ves

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Košického kraja. Je najsevernejším okresom v kraji.

Rozloha:  587,5 km2

Počet obyvateľov:  99 652  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  169,50 ob./km2

Okresné mesto:  Spišská Nová Ves

Hranice územia:  Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na juhu a juhovýchode hraničí s okresom Gelnica, na juhozápade s okresom Rožňava.

Charakteristika územia:  Územie okresu na severe a severovýchode pokrýva Fatransko-tatranská oblasť a na juhu a juhovýchode oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Branisko (podcelok Sľubica) a Hornádska kotlina (podcelky Hornádske podolie, Medvedie chrbty, Podhradská kotlina a Vikartovská priekopa). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Čierna hora (podcelok Hornádske predhorie), Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj) a Volovské vrchy (podcelky Havranie vrchy, Hnilecké vrchy, Knola a Zlatý stôl).

Najvyšší bod:  Babiná (1 277,5m), celok Volovské vrchy, podcelok Knola.

Najnižší bod:  Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri Krompachoch (370,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Hornádske podolie.

Na území okresu ležia 3 mestá a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Ústredný cintorínsky kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 2013.  Novogotické dielo z roku 1866 sa nachádza na baníckom cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Liatinový podstavec. Kríž s korpusom. Kríž s ukrižovaným Kristom.   KROMPACHY Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí slobody pred južnou fasádou k …

Krompachy

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Krompachom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Letanovce

Ľudová architektúra v okrese Spišská Nová Ves

BETLANOVCE   Ľudový dom s krčmou. Židovská krčma. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Zrubový omietaný ľudový dom s krčmou z roku 1907. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Betlanovce 109.   HNILČÍK   Súbor baníckych domov. Národná kultúrna pamiatka Súbor baníckych domov vyhlásená v roku 2016. Nachádza …

Maloplošné chránené územia v okrese Spišská Nová Ves

NPR ČERVENÉ SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.905.000m2. Kaňon Poráčskeho potoka, stenu ktorého tvoria Červené skaly, je zarezaný do Galmuskej planiny a má polokrasový charakter. Rezervácia predstavuje typické geobiocenózy Slovenského rudohoria s uk …

Matejovce nad Hornádom

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 2000 sa obec volala Matejovce. Nariadením 197/2000 zmenila názov na Matejovce nad Hornádom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist