Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Spišská Nová Ves

PAGAŠTAN V HRABUŠICIACH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2007. Pagaštan konský s výškou 18m, obvodom kmeňa 510cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránený z ekologických, krajinotvorných a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Hrabušice.   LIPA V JAMNÍKU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 23m, obvodom kmeňa 510cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 200 rokov. …

Jaskyne v okrese Spišská Nová Ves

ABRI DOMKOVÁ (JASKYŇA VO VÁPENNEJ DOLKE 2) Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Volovské vrchy, v Hnileckých vrchoch, v Galmuse v nadmorskej výške 571m v katastri obce Olcnava.   ABRI PD 1 Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 582m v katastri obce Hrabušice.   ABRI PD 2 Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza …

Maloplošné chránené územia v okrese Spišská Nová Ves

NPR ČERVENÉ SKALY Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 3.905.000m2. Kaňon Poráčskeho potoka, stenu ktorého tvoria Červené skaly, je zarezaný do Galmuskej planiny a má polokrasový charakter. Rezervácia predstavuje typické geobiocenózy Slovenského rudohoria s uk …

Územia európskeho významu v okrese Spišská Nová Ves

GALMUS /SKUEV0287/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.690,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Dealpínske travin …

TOPlist