Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trebišov

Poloha:  Leží vo východnej a juhovýchodnej časti Košického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 073,5 km2

Počet obyvateľov:  105 411  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  98,29 ob./km2

Okresné mesto:  Trebišov

Hranice územia:  Južnú a juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a juhovýchodnú štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na západe hraničí s okresom Košice-okolie a na východe s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo západu zasahuje Matransko-slanská oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Mošník (911,1m), celok Slanské vrchy, podcelok Mošník.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog na výtoku z okresu pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina – najnižší bod Slovenska.

Na území okresu ležia 4 mestá a 78 obcí.

» Zaujímavosti

Dobrá

Dopravné a športové stavby v okrese Trebišov

ČIERNA NAD TISOU. Lokomotíva. Historická lokomotíva sa nachádza v parčíku pred železničnou stanicou.   LELES. Most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Gotický kamenný most svätého Gotharda zo 14.-15.storočia. Most pochádza pravdepodobne zo 14.storočia. Bol postavený nad bývalým korytom rieky Tisa, kde ešte na začiatku 19.storočia pomaly prúdila voda. Dnes most preklenuje suché koryto. Pomenovanie dostal začiatko …

Drobná architektúra v okrese Trebišov

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Dvorianky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dvorianky Kinčeš …

Egreš

Evanjelické kostoly v okrese Trebišov

TREBIŠOV Moderný evanjelický kostol bol postavený v 21.storočí.   VEĽKÉ TRAKANY Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1934. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Trebišov

BAČKOV. Chrám svätého Michala, archanjela. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 20.storočí.   BIEL. Chrám svätého Petra a Pavla. Moderný grécko-katolícky Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v roku 1990.   BORŠA. Chrám svätého proroka Eliáša. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v 21.storočí.   BREZINA. Chrám svätého Pet …

Historické budovy v okrese Trebišov

BREHOV. Kláštor minoritov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor minoritov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor minoritov. Baroková budova kláštora postavená v rokoch 1767-1769. Upravovaná bola v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U. Budova kláštora bola pristavená k budove staršieho kostola. Je to trojpodlažná trojkrídlová budova s kostolom spoločne obopína rajskú záhradu. Má miest …

Hradiská v okrese Trebišov

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

TOPlist