Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trebišov

Poloha:  Leží vo východnej a juhovýchodnej časti Košického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 073,5 km2

Počet obyvateľov:  105 411  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  98,29 ob./km2

Okresné mesto:  Trebišov

Hranice územia:  Južnú a juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a juhovýchodnú štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na západe hraničí s okresom Košice-okolie a na východe s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo západu zasahuje Matransko-slanská oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Mošník (911,1m), celok Slanské vrchy, podcelok Mošník.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog na výtoku z okresu pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina – najnižší bod Slovenska.

Na území okresu ležia 4 mestá a 78 obcí.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Trebišov

HRAD PURUŠŤAN (PARUSTAN, PURUSTYAN, BRANIČEV) Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny stredovekého hradu postaveného v 1.polovici 13.storočia sa nachádzajú v lese severozápadne od obce Bačkov v nadmorskej výške 607m. Zanikol v 2.polovici 14.storočia. Presný čas výstavby hradu nie je známy. Predpokladá sa, že to bolo v 1.polovici 13.storočia po tatárskom vpáde. Bol to kráľovský majetok a spravovali ho tzv. hraničia …

Hraň

Hrčeľ

Hriadky

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Trebišov

TREBIŠOV. Mauzóleum rodiny Andráši. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Novogotická stavba z roku 1893. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom stavby je Artur Meining. Nachádza sa v areáli kaštieľa na Štefánikovej ulici 61. …

Jaskyne v okrese Trebišov

JAZVEČIA DIERA 1 Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Mošníku v nadmorskej výške 418m v katastri obce Dargov.   JAZVEČIA DIERA 2 Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Mošníku v nadmorskej výške 421m v katastri obce Dargov.   LEMIRA Jaskyňa s dĺžkou 2m vytvorená v nekrasových horninách. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Mošníku v nadmorskej výšk …

Kalvárie v okrese Trebišov

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Trebišov

BIEL. Novogotická kaplnka. Novogotická kaplnka sa nachádza pri Szenyeiovskom kaštieli.   KYSTA Kaplnka z roku 1773.   LELES. Kaplnka svätého Michala, archanjela. Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne románska Kaplnka svätého Michala, archanjela bola postavená súčasne s kláštorom v 2.polovici 12.storočia. Na jej základoch bola postavená gotická kaplnka na prelome 13. a 14.storočia …

Kašov

Kaštiele v okrese Trebišov

BAČKOV Na mieste kaštieľa stál stredoveký hrádok, ktorý sa pravdepodobne nachádza pod ruinami kaštieľa. Dnes už zaniknutý hrad bol postavený priamo v obci začiatkom 14.storočia. Stalo sa tak pravdepodobne po boji medzi Karolom Róbertom a zemplínskymi zemanmi, pri ktorom bol zničený pôvodný hrad Braničev, stojaci severozápadne od obce. V roku 1321, po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho, sa Karolovi Róbertovi podarilo zlomiť moc ďalších oli …

TOPlist