Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trebišov

Poloha:  Leží vo východnej a juhovýchodnej časti Košického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 073,5 km2

Počet obyvateľov:  105 411  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  98,29 ob./km2

Okresné mesto:  Trebišov

Hranice územia:  Južnú a juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a juhovýchodnú štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na západe hraničí s okresom Košice-okolie a na východe s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo západu zasahuje Matransko-slanská oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Mošník (911,1m), celok Slanské vrchy, podcelok Mošník.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog na výtoku z okresu pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina – najnižší bod Slovenska.

Na území okresu ležia 4 mestá a 78 obcí.

» Zaujímavosti

Kazimír

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Trebišov

BAČKA Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.   BARA. Kostol reformovanej cirkvi v Malej Bare. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový kostol reformovanej cirkvi z 50.rokov 13.storočia. Rozšírený bol v 15.storočí a upravovaný v 19.-20.storočí (1990). Má obdĺžnikový pôdorys. V kostole sa nachádza vyrezávaná a biblickým citátom zdobená zemepanská lavica z roku 1 …

Kožuchov

Kráľovský Chlmec

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Kráľovskému Chlmcu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Fejséš Kráľovský Chlmec  …

Kravany

Kríže v okrese Trebišov

LELES. Liatinový kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Klasicistický liatinový kríž z 2.polovice 19.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa pred kláštorom.   LELES. Prícestný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Klasicistický prícestný liatinový kríž z 2.polovice 19.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na rázcestí. …

Kuzmice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dancov Potok Kuzmice …

Kysta

TOPlist