Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trebišov

Poloha:  Leží vo východnej a juhovýchodnej časti Košického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 073,5 km2

Počet obyvateľov:  105 411  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  98,29 ob./km2

Okresné mesto:  Trebišov

Hranice územia:  Južnú a juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a juhovýchodnú štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na západe hraničí s okresom Košice-okolie a na východe s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo západu zasahuje Matransko-slanská oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Mošník (911,1m), celok Slanské vrchy, podcelok Mošník.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog na výtoku z okresu pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina – najnižší bod Slovenska.

Na území okresu ležia 4 mestá a 78 obcí.

» Zaujímavosti

Ladmovce

Lastovce

Leles

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kapoňa Leles …

Ľudová architektúra v okrese Trebišov

BREZINA Z 19.storočia zachované hlinené domy s valbovou strechou zoradené za sebou v rozľahlých dvoroch.   MALÁ TŔŇA   Vínne pivnice. Národná kultúrna pamiatka Súbor vínnych pivníc vyhlásená v roku 1984. Súbor kamenných vínnych pivníc z 12.storočia. Nachádzajú sa v areáli vinárskych závodov č.215.   PARCHOVANY Niekoľko z časti zrubových, z časti murovaných omazaných a obielených domov, na podmurovke so základom pr …

Luhyňa

Maloplošné chránené územia v okrese Trebišov

NPR BAČKOVSKÁ DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.200.400m2 V rezervácii sa nachádza niekoľko hniezd vzácnych dravcov a iných vtákov (orol malý, sokol sťahovavý, haja tmavá, krkavec čierny, bocian čierny a myšiak hôrny). Spoločenstvo vtákov, aké sa t …

Malý Horeš

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Malý Horeš Onča …

TOPlist