Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trebišov

Poloha:  Leží vo východnej a juhovýchodnej časti Košického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 073,5 km2

Počet obyvateľov:  105 411  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  98,29 ob./km2

Okresné mesto:  Trebišov

Hranice územia:  Južnú a juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a juhovýchodnú štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na západe hraničí s okresom Košice-okolie a na východe s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo západu zasahuje Matransko-slanská oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Mošník (911,1m), celok Slanské vrchy, podcelok Mošník.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog na výtoku z okresu pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina – najnižší bod Slovenska.

Na území okresu ležia 4 mestá a 78 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Trebišov

TREBIŠOV. Pamätná tabuľa bojov v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa bojov v SNP z roku 1947. Upravovaná bola v roku 1947. Nachádza sa na budove banky č.43. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Trebišov

BIEL. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1.svetovej vojne. Nachádza sa v strede obce.   BYŠTA. Pomník partizánom. Na miestnom cintoríne sa nachádza pomník partizánom padlým počas SNP.   DARGOV. Pamätník bojov. Pamätník bojov v roku 1945.   ČEĽOVCE. Pamätné miesto. Pamätné miesto derešovania.   KRAVANY. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásen …

Pamiatkové územia v okrese Trebišov

PAMIATKOVÁ ZÓNA VEĽKÁ TŔŇA V obci bola 10.11.2008 vyhlásená pamiatková zóna špeciálneho typu. …

Parchovany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Božčice Hunkovce Parchovany …

Poľany

Pravoslávne kostoly v okrese Trebišov

BREZINA. Chrám svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v 20.storočí.   BYŠTA. Chrám svätého Juraja, veľkomučeníka. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v roku 1995.   CEJKOV. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v roku 1993.   KAŠOV. Chrám preobraženija Hospoda Isusa Christa. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v by …

Predajne v okrese Trebišov

TVP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist