Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trebišov

Poloha:  Leží vo východnej a juhovýchodnej časti Košického kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 073,5 km2

Počet obyvateľov:  105 411  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  98,29 ob./km2

Okresné mesto:  Trebišov

Hranice územia:  Južnú a juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a juhovýchodnú štátna hranica s Ukrajinou. Na severe hraničí s Prešovským krajom. Na západe hraničí s okresom Košice-okolie a na východe s okresom Michalovce.

Charakteristika územia:  Územie okresu zo západu zasahuje Matransko-slanská oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Mošník (911,1m), celok Slanské vrchy, podcelok Mošník.

Najnižší bod: Hladina rieky Bodrog na výtoku z okresu pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina – najnižší bod Slovenska.

Na území okresu ležia 4 mestá a 78 obcí.

» Zaujímavosti

Pribeník

Rad

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hrušov Rad …

Relax v okrese Trebišov

TVR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA  PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚPREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA   A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trebišov

BAČKA. Kostol svätého Imricha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický reformovaný, dnes rímsko-katolícky, jednoloďový Kostol svätého Imricha z 50.rokov 15.storočia. Barokovo upravovaný bol v 18.storočí. Ďalšie úpravy v rokoch 1823-1830 a v 20.storočí (1914-1918). Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.   BAČKOV. Kostol svätého Antona Paduánskeho. Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Antona Pa …

Ruiny a základy v okrese Trebišov

KLIN NAD BODROGOM. Ruiny Kostola zjavenia Pána. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ruiny ranogotického jednoloďového rímsko-katolíckeho Kostola zjavenia Pána (Bodrogsek, Bodrogszög) z konca 13.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 14.storočia, v 18.storočí a na prelome 19. a 20.storočia. Už v rokoch 1332-1335, v čase vyberania pápežských desiatkov, bola v Kline farnosť. V roku 1334 sa v tejto oblasti uvádza „Archidyaco …

Sečovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Sečovciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Albínov Sečovce  …

Sídliská v okrese Trebišov

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sirník

TOPlist