Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Komárno

BÁTOROVE KOSIHY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 18.storočí.

 

BÚČ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranoklasicistický kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1784. Upravovaný bol v rokoch 1791, 1817, 1824, 1911, okolo roku 1948 a v 90.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba má centrálnu dispozíciu, pôdorys v tvare gréckeho kríža. Nachádza sa na ulici Kostolná.

 

ČALOVEC

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený začiatkom 19.storočia.

 

ČÍČOV

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1784. Upravovaný bol v 19.storočí.

 

HOLIARE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786. Upravovaný bol v 19.storočí.

 

HURBANOVO

Tolerančný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1796. Prestavaný a doplnený polygonálnou vežou bol v roku 1812.

 

CHOTÍN

Národná kultúrna pamiatka Kostol a ohradný múr vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa na ulici Kostolná v juhovýchodnej časti obce, severozápadne od cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Klasicistický kalvínsky kostol (kostol reformovanej cirkvi) bol postavený v roku 1792. Upravovaný bol v rokoch 1856-1862, začiatkom 20.storočia a v rokoch 2015-2016. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
  • Ohradný múr. Neskorobarokový kamenný ohradný múr z roku 1792. Upravovaný bol v rokoch 1856-1862. Severovýchodný úsek ohradného múru s bránou sa nachádza severovýchodne od kostola.

 

IMEĽ

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1888.

 

IŽA

Neskoroklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1871.

 

KLÍŽSKA NEMÁ. Rotunda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Románsky jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi, rotunda, z 2.polovice 12.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1793-1794, 1801, 1819, 1823, 1857 a 1928-1929. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s podkovovitým záverom. Stojí na cintoríne v obci.

 

KOMÁRNO

Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobníky vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Klasicistický jednoloďový kalvínsky tolerančný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1785-1788. Upravovaný bol v rokoch 1818-1832, kedy bola pristavaná veža. Ďalšie úpravy v rokoch 1850, 1853 a v 70.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Jókaiho.
  • Súbor náhrobníkov. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Komárno).

 

MARCELOVÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Klasicistický kalvínsky jednoloďový kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1803. Veža bola pristavaná v roku 1836. Ďalšie úpravy v roku 1906 a v 2.polovici 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Hlavná v centre obce.

 

MARTOVCE

Kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1732. Na jeseň v roku 1859 vyhorel. V rokoch 1898-1899 bol postavený nový kostol v novoklasicistickom slohu.

 

MOČA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Neskoroklasicistický kalvínsky kostol (kostol reformovanej cirkvi) bol postavený v rokoch 1856-1860. Upravovaný bol v rokoch 1945 a 1960. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti obce.

 

MODRANY

Pôvodne gotický kostol reformovanej cirkvi bol prestavaný v 17.storočí. Ďalšie úpravy v 2.polovici 18.storočia.

 

OKOLIČNÁ NA OSTROVE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1804.

 

PRIBETA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1784.

 

RADVAŇ NAD DUNAJOM

Artikulárny kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 2.polovici 17.storočia. Klasicisticky upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia.

 

SOKOLCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový kostol reformovanej cirkvi bol postavený pravdepodobne v 2.polovici 13.storočia (spomína sa v roku 1268). Upravovaný bol v 15.storočí a v 1.polovici 16.storočia, v 18. a 19.storočí, na prelome 19. a 20.storočia a v roku 1936. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s trojuholníkovým záverom. Nachádza sa v časti Sokolce-Turi pri hlavnej ceste.

 

SVÄTÝ PETER

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1784. Rozšírený bol v 19.storočí.

 

TÔŇ

Neskoroklasicistický kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1855.

 

VEĽKÉ KOSIHY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1819.

 

ZEMIANSKA OLČA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Neskorobarokový kalvínsky kostol (kostol reformovanej cirkvi) bol postavený v roku 1791. Upravovaný bol po polovici 19.storočia a v 20.rokoch a 2.polovici 20.storočia. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce.

 

ZLATNÁ NA OSTROVE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Neskorobarokový kalvínsky kostol (kostol reformovanej cirkvi) bol postavený pred rokom 1794. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti obce, severovýchodne od cintorína na Ceste kráľa Belu IV.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist