Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Michalovce

BAJANY

Secesný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1936.

 

BÁNOVCE NAD ONDAVOU

Stavba prvého kostola reformovanej cirkvi súvisí so vznikom cirkvi v roku 1610. Pozemok na jeho stavbu darovala A. Orozsová a v jeho veži bol zvon od prešovského zvonolejára J.Wierda z roku 1648. Na mieste pôvodného kostola bol v roku 1867 postavený novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi. Prestavaný bol v rokoch 1924 a obnovený bol v roku 1955.

 

BEŠA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1793. Upravovaný bol v rokoch 1836 a prestavaný v roku 1903.

 

BRACOVCE

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

ČIČAROVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 13.storočia. Upravovaný bol v 14.-15.storočí, v 16.-18.storočí, koncom 18.storočia, koncom 19.storočia a začiatkom 20.storočia.

 

ČIČAROVCE

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený na gotických základoch koncom 18.storočia. Na začiatku 19.storočia bol doplnený vežou. Stavebne upravený bol po skončení 2.svetovej vojny.

 

DRAHŇOV

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1836. Upravovaný bol v 20.storočí. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v strede obce.

 

IŇAČOVCE

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

IŽKOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový tolerančný kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z konca 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia.

 

JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH

Románsko-gotický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 13.storočí. Upravovaný bol v roku 1811.

 

KAPUŠIANSKE KĽAČANY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1834.

 

KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ. Kostol reformovanej cirkvi v Križanoch.

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1894. Nachádza sa v časti Križany.

 

KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ. Kostol reformovanej cirkvi v Lieskovej.

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1907. Nachádza sa v časti Liesková.

 

LASTOMÍR

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne renesančný jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi zo 17.storočia. Novoklasicisticky prestavaný bol v roku 1900.

 

LÚČKY

Novogotický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

MALČICE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Neskoroklasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi  z roku 1827. Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.

 

MALÉ RAŠKOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1838.

 

MAŤOVSKÉ VOJKOVCE

Reformovaný kostol kresťanskej cirkvi z konca 18.storočia. Prestavaný bol v rokoch 1879-1882. Nachádza sa v časti Kapušianske Vojkovce.

 

MICHALOVCE

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

MORAVANY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

OBORÍN

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1796 a 1896.

 

PALÍN

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1896 na zvyškoch staršieho kostola z 18.storočia.

 

PTRUKŠA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

SLAVKOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1830.

 

STRETAVA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 50.rokov 15.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia. Veža bola novogoticky upravená v roku 1933. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

TRHOVIŠTE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

TUŠICE

Barokovo-klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 16.storočí.

 

VEĽKÉ KAPUŠANY

Počiatky kostola siahajú až do 14.storočia. Pôvodný kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol prestavaný v rokoch 1784-1787 v barokovo-klasicistickom slohu. Na východnej stene kostola je mramorová pamätná tabuľa, ktorú tu do bronzového rámu osadili v roku 1894 na pamiatku J. Erdélyiho.

 

VEĽKÉ KAPUŠANY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Veškovce.

 

VEĽKÉ RAŠKOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1801.

 

VEĽKÉ SLEMENCE

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1868.

 

VOJANY

Neskoroklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1840-1846.

 

VYSOKÁ NAD UHOM.

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1912.

 

ZEMPLÍNSKE KOPČANY

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1900. Má jednopriestorovú dispozíciu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist